lvda - advocatenkantoor LVDA Advocatenkantoor
Koning Albertstraat 24, bus 1, 8500 Kortrijk
Tel : 056 / 22 07 61 - Fax : 056 / 21 70 03 - KBO / BTW n° : 0877 511 389
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatie omtrent het advocatenkantoor Lvda
 

Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan de advocaat die u in eigen naam aanschrijft.
Alle advocaten van ons kantoor zijn advocaat in België, en zijn ingeschreven aan de balie van Kortrijk.
Het kantoor van de raadsman die u ontvangst bevestigt is gevestigd te Kortrijk, Koning Albertstraat 24 bus 1.

Uw raadsman oefent het beroep van advocaat uit als vennoot van de CVBA LVDA-advocatenkantoor, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

De zetel van het kantoor is gevestigd te Kortrijk, Koning Albertstraat 24 bus 1.
Het ondernemingsnummer van het kantoor is 0 877 511 389.

Per e-mail kan u uw raadsman bereiken via zijn voornaam gevoegd voor @lvda.be (bvb. voor mr Hubert Vanden bulcke is dit hubert@lvda.be).

De beroepsaansprakelijkheid van uw raadsman is verzekerd bij Amlin via een gezamelijke polis afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies.

 

Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij uw raadsman op ons kantoor terecht voor onder meer de diensten zoals deze omschreven zijn op de website www.lvda.be. Het ereloon en de kosten worden berekend in functie van een aantal parameters (belang en complexiteit van het dossier, ervaring van de vennoot en eventuele hoogdringendheid). Omtrent deze tarificatie kan U bij de eerste consultatie meer toelichting worden verschaft na kennisname van de aard van de gevraagde tussenkomst.

De overeenkomst die u met uw raadsman aanknoopt is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is enkel de rechter van Kortrijk bevoegd, zijnde de plaats waar de prestaties hoofdzakelijk worden uitgevoerd.

 

Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft, kan u uw raadsman bereiken:
- via post op het adres: LVDA Koning Albertstraat 24 bus 1 8500 KORTRIJK.
- via fax op het nummer: 056.217003.

 

 

Bijkomende info
 

Uw raadsman zal de prijs van de diensten die hij voor u verricht in uw dossier berekenen volgens de criteria hoger aangegeven.

Beroepsregels en gedragscodes

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Kortrijk is uw raadsman onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op het secretariaat van de Balie van Kortrijk, Burgemeester Nolfstraat 10A.

 

Multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen

De advocaten van Lvda maken, in het kader van hun beroepsuitoefening als advocaat, geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

 

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Discussies met uw raadsman kunnen desgevallend beslecht worden bij middel van buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij het secretariaat van de Orde van advocaten te Kortrijk, Burgemeester Nolfstraat 10A.

 

 
  2018 © LVDA Advocatenkantoor