Rik Devloo

Gehuwd met Caroline Delesie, vrederechter
Vader van Ellen en Karen

e-mail: rik@lvda.be

OPLEIDING

 • Licentiaat in de Rechten, Katholieke Universiteit Leuven 1986, onderscheiding
 • Baccalaureus in de Wijsbegeerte, HIW 1986, onderscheiding

Specifieke opleidingen:

 • Bijzondere seminaries sociale zekerheid o.l.v. Prof. D. PIETERS in tweede en derde licenties rechten

LOOPBAAN

 • Advocaat aan de balie van Kortrijk sinds september 1986
 • Interimaris Assistent aan de K.U.L.C.K. bij prof. Paul VAN ORSHOVEN 1988 – 1989
 • Halftijds Assistent aan de K.U.L.C.K. bij prof. P. VAN ORSHOVEN (Rechtsmethodiek) 1990 – 1996
 • Interimaris Assistent aan de K.U.L.C.K. bij prof. J. MONBALLYU 1996 – 1997
 • Vrij wetenschappelijk medewerker aan de K.U.L.C.K. 1999-2000
 • Deeltijds praktijkassistent bij Prof. B. BOUCKAERT aan de U.G. – afdeling Grondslagen van het recht 2000 – 2010
 • Plaatsvervangend vrederechter bij het vredegerecht van het tweede kanton Kortrijk sinds 2001

NEVENACTIVITEITEN

 • Lid van de Raad van de Orde der Advocaten te Kortrijk sinds 1997
 • Lid van de Raad van de Orde en secretaris Balie West-Vlaanderen sinds 2018
 • Bestuurslid IVAAN, VZW Interprofessionele vereniging van Advocaten, Accountants en notarissen 2001 – 2009
 • Lid van de stuurgroep recht van het Postuniversitair centrum – open universiteit te Kortrijk
 • Lesgever stageschool Orde van Vlaamse Balies

  LEZINGEN

  • Lezing ivm. de aansprakelijkheid van de accountant voor het B.A.B. op 19 november 1994
  • Lezing ivm. de aansprakelijkheid van de accountant inzake het beroepsgeheim op Congres I.D.A.C. op 5 april 1995
  • Jaarlijks gastcollege EHSAL ivm. de strafrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurder, zaakvoerder, accountant en bedrijfsrevisor van 1995 tot 1999
  • Lezing ivm. de beroepsaansprakelijkheid van de accountant voor het M.A.B. op 14 en 15 december 1996
  • Lezing ivm. de meldingsplicht bij fraude voor de Belgische Kamer van Rekenplichtigen op 15 oktober 1998
  • Lezing ivm. de meldingsplicht bij fraude voor het Centrum voor Bijscholing van Accountants te Kortrijk op 9 oktober 1999
  • Lezing ivm. de aansprakelijkheid van accountants en de meldingsplicht bij fraude  voor A. & B. partners op 23 maart 2000
  • Lezing ivm. de beroepsaansprakelijkheid van accountants en belastingconsulenten  voor A.C.V.A. op 27 oktober 2000
  • “Contractenrecht. Smeerolie voor welvaart en arbeidsverdeling” lezing in het kader van de Wetenschappelijke Vervolmaking UG op 16 februari 2001
  • Interne seminaries omtrent de aansprakelijkheid van Accountants bij Arthur Andersen België en Deloitte & Touche
  • “Recht en 11 september. Remedie of oorzaak?” Lezing op 11 september 2002 voor Mens en Samenleving in verband met de rol van het recht bij het verschijnsel terrorisme
  • Hoorcolleges van het vak “Algemene Rechtsleer”, UG eerste kandidatuur rechten, tijdelijk ter vervanging van prof. B. Bouckaert en het vak “Inleiding tot het recht- partim rechtsmethodiek” ter vervanging van prof. G. Martyn
  • “Toegang tot de internationale rechtsbronnen’, lezing in het kader van de lessencyclus permanente vorming van de Balie te Kortrijk, op 1 februari 2005, samen met Karien Loontjens
  • “Beroepsaansprakelijkheid van advocaten”, jaarlijkse lezing voor de stagiairs aan de Balie te Kortrijk in het kader van de BUPA-opleiding
  • Jaarlijkse deelname als lesgever aan de opleidingcyclus voor griffiers, georganiseerd door FOD justitie  sinds 2001

  ARTIKELS & PUBLICATIES

  • “Arbeidsethos, een begrip in de crisis”, in “Plus Ultra”, PIETERS, D. (ed.), Kluwer, 1986, 1-35
  • “Hoe wijs is het hedendaagse recht? Enkele beschouwingen over wijsbegeerte, maatschappij en recht”, R.W., 1991-92, 1337-1345 (Deze tekst was de neerslag van de openingsrede van de Conferentie van de Jonge Balie te Kortrijk dd. 25.10.91)
  • “Richtlijnconforme interpretatie: bron van recht?”, R.W., 1993-94, 377-382
  • Diverse aspecten van de aansprakelijkheid van de accountant, Diegem, Ced.Samson, 1995, 105p
  • Het beroepsgeheim als uitdrukking van het maatschappelijke belang van het beroep in X. (ed.), ‘De Accountant en de gerechtelijke overheid in de strijd tegen de georganiseerde financiële misdaad’, Brussel, I.A.B., 1996,109-122
  • “Het beroepsgeheim van de accountant na het arrest van het Arbitragehof van 27 maart 1996”, R.W., 1996-97, 422-426
  • “De accountant: vrij beroep met een (vrije?) inschrijving in het handelsregister?”, T.W.R.S., 1997, 82-86
  • “De melding bij fraude na de wet van 10 augustus 1998”, De Belg. Acc., 1999, 1/27 en R.W., 1998-99, 1195-1206
  • “De aansprakelijkheid van de accountant en belastingconsulent. Nieuwe aspecten”, De Belg. Acc. & Belastingcons., 1999, 27-64; 2000 1-36
  • B. BOUCKAERT en R. DEVLOO, Lessencyclus ‘recht en maatschappij’, Gent, Academia Press, 2001, 32p
  • G. MARTYN & R. DEVLOO, “Een kennismaking met recht en rechtspraktijk”, Die Keure, 2003, 441p. (tweede uitgave 2006, 449p.)
  • “De faillissementswet in een nieuw kleed: bijzondere aandachtspunten”, De Venn. 2003, afl. 3, 6-9
  • “Bedenkingen rond het misdrijf ‘misbruik van vennootschapsgoederen’”, De Venn. 2004, afl. 8, 10-11
  • De rol van de overheid bij onbenoemde contracten in X. (ed.) Actualia vermogensrecht. Liber amicorum Kulak., Brugge, Die Keure, 2005, 49-69

  EXPERTISE