Ereloon

LVDA Advocatenkantoor waarborgt een kwaliteitsvolle aanpak van uw dossier. Voor de vergoeding van haar prestaties wordt een onderscheid gemaakt tussen de kosten en erelonen. Bij het afsluiten van uw dossier wordt een overzicht bezorgd van de gemaakte/voorgeschoten kosten en de geleverde prestaties. Tijdens de behandeling van het dossier kan LVDA op geregelde tijdstippen provisies opvragen, die dan uiteraard in min worden gebracht op de eindafrekening.

De kosten worden opgesplitst in administratieve kosten (o.a. opening dossier, dactylo, verzendings-kosten, verplaatsingskosten, …) en kosten voorgeschoten aan derden (o.a. griffiekosten, gerechts-deurwaarderskosten, …).

Het ereloon wordt, tenzij anders werd overeengekomen, bepaald rekening houdend met de effectief gepresteerde uren en het uurtarief dat geldt voor de advocaat die de prestaties heeft verricht. Ook de complexiteit, het belang, de aard en de hoogdringendheid van de zaak kunnen het uurtarief beïnvloeden. In geval de zaak met succes afgerond wordt, heeft LVDA het recht een succesfee in rekening te brengen.

Vanaf 1 januari 2014 dient op de erelonen en administratieve kosten 21% BTW te worden aangerekend.